40th Birthday Oluwakemi-AdeyemiApril Birthday Bash!Atarah 1st BirthdayBola Amon 50th CelebrationBrian 40th Birthday PartyCamilla's 40th BirthdayChayse 9th Birthday PartyCleopatra Casino Birthday CelebrationCookie & Greg 70th BirthdayDenee Birthday CelebrationDenee´ Birthday CelebrationDrew Birthday CelebrationEbony Birthday DinnerEvangelist Timothy Fajimolu 70th BirthdayGloria's 85th Birthday PartyGuy's 1st BirthdayJaniece's Sweet SixteenJohnny's 70th Birthday 12-03-16Juliana's 60th Birthday CelebrationJustin's 7th BirthdayKaren's 58th BirthdayKehinde Adeliyi 50th BirthdayKendall 5th BirthdayMayor Ras Baraka Birthday CelebrationMonroe's 1st BirthdayMrs Bola Amon 50th Birthday Dinner & Dance Cruise.Nathan 1st BirthdayOfficer Harvey 40th 80's Throwback CelebrationOmega Darrien, 90th Birthday PartyRakiya's Sweet SixteenSinya Sweet 13Su'Hayla 1st BirthdaySummer 2nd Birthday PartySummer 4th Birthday Pool PartyTarik Birthday CelebrationTim Birthday CelebrationTokunbo Keshiro 40th Birthday Party